Menu

Grb

Grb opštine Zvornik usvojen je 1996. godine i predstavlja rekonstrukciju starog grba i kombinaciju više simbola.Simbol opštine je grb koji je kombinacija više simbola. Zvono sa krstom i četiri slova "S" na plavoj podlozi u gornjem lijevom kvadrantu, simbolizuje prvobitni naziv grada (Zvonik), a 1410 godina, godinu naziva Zvornik. Kula u gornjem desnom kvadrantum, na crvenoj podlozi je simbol grada. Stilizovana glava vuka u donjem lijevom kvadrantu predstavlja vjekovnu težnju naroda za slobodu. Vodeni talasi u donjem desnom kvadrantu, predstavljaju simbol rijeke Drine. Upotrebu simbola uređuje Skupština opštine posebnom odlukom.